POWER KNOT LFC

 

Power Knot LFC to tlenowy bio-fermentator, który bezpiecznie i ekonomicznie usuwa odpady organiczne. Jest to całkowicie zamknięte i działające automatycznie urządzenie, które usuwa większość odpadków żywnościowych w ciągu 24 godzin. LFC przynosi wymierne korzyści wszystkim obiektom które zmagają się z problemem odpadów organicznych powstających przy produkcji żywności.

Power Knot LFC Bio-digester

Po zainstalowaniu LFC i uruchomieniu, można w każdej chwili dodawać odpadki organiczne. Produktem końcowym procesu bio-fermentacji jest szara woda, którą możemy wprowadzić do standardowej kanalizacji.

W urządzeniu znajduje się mieszadło, które łączy stare odpadki z nowymi, wzmacniając tym samym funkcje rozkładu dzięki dostępowi tlenu i mikroorganizmów.

Odpada potrzeba kompostowania, gromadzenia i transportu odpadków organicznych czy drogiej utylizacji. Zastosowanie technologii Power Knot powoduje oszczędności finansowe oraz przyczynia się do świadomego dbania o środowisko w duchu filozofii Food Waste.

Bezpieczna utylizacja odpadów organicznych

LFC wykorzystuje szereg procesów chemicznych, w których mikroorganizmy w postaci bakterii rozkładają biodegradowalny materiał w obecności tlenu.

Środowisko LFC z zastrzeżoną i opatentowaną przez firmę Power Knot mieszanką drobnoustrojów i enzymów, powoduje rozkład większości produktów spożywczych w ciągu 24 godzin. Produktem końcowym jest szara woda, która jest bezpieczna dla środowiska i może służyć jako nawóz.

Enzymy uzupełniamy raz na kwartał – wprowadzając w postaci płynnej do komory LFC.

LFC jest praktyczną alternatywą dla tradycyjnego usuwania odpadów spożywczych. Wszystkie jadalne produkty spożywcze używane w kuchni - owoce, warzywa, mięso, ryby, sery, chleb, ryż i makaron - mogą trafić do LFC. Maszyna może przetwarzać produkty zarówno surowe, jak i gotowane. Proces jest całkowicie ekologiczny i bezpieczny dla środowiska oraz personelu, ponieważ nie wykorzystuje żadnych chemikaliów.

Kompostowanie jako jeden z najstarszych procesów na Ziemi jest najskuteczniejszym sposobem stabilizacji i przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji. Odpady nie są rozdrabniane, ale rozkładają się do stanu cieczy i mogą opuścić LFC jako produkt bezpieczny i uzupełniający naturę.

Filtr siatkowy znajdujący się na końcu otworu spustowego uniemożliwia wydostanie się nieprzetworzonych odpadków.

Ochrona planety

Gdy odpadki organiczne są wyrzucane na wysypisko śmieci, rozkładają się w procesie beztlenowym. Taki rozkład powoduje, że metan (CH4) jest 72 razy bardziej szkodliwy dla atmosfery w krótkim okresie czasu niż dwutlenek węgla (CO2). To wywiera ogromny wpływ na globalne ocieplenie, ponieważ największą część śmieci wysyłanych na wysypiska stanowią właśnie odpady żywnościowe. Wyrzucenie na wysypisko 100 kg odpadów żywności dziennie powoduje, że do atmosfery trafia równowartość 153 ton CO2 rocznie. Ponadto rozkład beztlenowy powoduje bardzo nieprzyjemny zapach i może powodować problemy zdrowotne dla lokalnej ludności.

Rozkład następujący wewnątrz LFC jest procesem tlenowym. Powoduje to wytwarzanie jedynie dwutlenku węgla i wody w sposób naturalny - przyspieszany w urządzeniu. Ten proces jest neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla, ponieważ węgiel wcześniej został pobrany z atmosfery w celu wytworzenia żywności. LFC zużywa minimalną ilość energii elektrycznej, która powoduje produkcję około 2,1 tony CO2 rocznie (w przypadku LFC-100). Możemy zatem mówić o procesie innowacyjnym i ekologicznym.

Łatwa obsługa bio-fermentatora

LFC pracuje w trybie ciągłym i nieustannie przetwarza odpady - można dodawać je w dowolnym momencie. Po prostu otwórz drzwi, wrzuć odpadki i zamknij drzwi. LFC można traktować jako kompostownik bez dna.

Dbając o bezpieczeństwo użytkownika, silnik mieszadła ma blokadę - przy otwartych drzwiach nie uruchomi się.

Wszystkie ustawienia, wskazania, raporty i statystyki są dostępne na czytelnym, dotykowym ekranie LCD. Operator nie musi nic programować, gdyż dla większości zastosowań dobrze i intuicyjnie działają fabryczne ustawienia. Wszystkie konfigurowalne parametry mogą być chronione hasłem.

Ważenie ilości odpadów

Czujniki obciążenia w każdym rogu LFC dokładnie ważą ilość odpadów dodawanych i aktualnie przetwarzanych. Dane są automatycznie zapisywane i raportowane graficznie i numerycznie. Można je wyświetlać według godziny, dnia, tygodnia, miesiąca i roku.

Gdy operator dodaje odpady do LFC, na ekranie wyświetlana jest informacja mówiąca ile jeszcze można załadować odpadów. Gdy drzwi są zamknięte, LFC wskazuje - za pomocą zielonej diody LED - możliwość dodawania kolejnych partii odpadów. Żółta kontrolka oznacza, że chwilowo nie należy dodawać więcej odpadów, a czerwona sygnalizuje przeciążenie.

Power Knot screen

Połączenie z chmurą

LFC może łączyć się przez port Ethernet z serwerem w chmurze, obsługiwanym przez firmę Power Knot. Urządzenie bezpiecznie wysyła dane o swoim działaniu do serwera, dane te są przechowywane przez pięć lat. Obejmują one ilość odpadów spożywczych przetwarzanych co godzinę, codziennie, co tydzień, co miesiąc i co rok, liczbę otwarć drzwi w tych okresach, a także ilość "zaoszczędzonego" dwutlenku węgla. Jeśli masz wiele urządzeń LFC, możesz zebrać wszystkie dane w jednym raporcie.

Dzięki chmurze można też zdalnie wyświetlić stan systemu, w tym całą diagnostykę oraz informację kiedy LFC wymaga zaplanowanej konserwacji. Dostęp do danych jest możliwy z dowolnego komputera, tabletu lub smartfona w dowolnym miejscu na świecie.

Ponadto w okresie trwania gwarancji, firma Power Knot może monitorować Twoje urządzenia LFC bez żadnych opłat. Użytkownik otrzymuje e-maile z tygodniowymi lub miesięcznymi statystykami, a także powiadomienia o potrzebie okresowej konserwacji. Firma wysyła również powiadomienia jeśli uzna, że wystąpił problem i należy zamówić serwis.

Power Knot LFC Cloud

Power Knot - korzyści

 • Wygodna i szybka degradacja odpadów organicznych stacjonarnie: bez nieprzyjemnego zapachu, magazynowania i transportu na wysypisko
 • Oszczędność pieniędzy: znaczna redukcja kosztów usuwania resztek żywności
 • Czystość i higiena: eliminacja nieprzyjemnych zapachów, brudu i szkodników z koszy na śmieci
 • Kontrola: statystyki dotyczące użytkowania, diagnostyki i harmonogramów usług w LFC Cloud
 • Prosta obsługa: wszystkie konfiguracje, wskazania, raporty i statystyki są dostępne za pośrednictwem dotykowego ekranu LCD
 • Chmura LFC: statystyki dotyczące użytkowania, diagnostyki i harmonogramów usług są zdalnie dostępne z dowolnego miejsca
 • Ochrona środowiska: ekologiczna i innowacyjna technologia przyczynia się do troski o planetę

Power Knot - zastosowania

Bio-fermentator LFC firmy Power Knot można wykorzystać w różnych obiektach, które produkują odpady żywnościowe, takich jak:

 • Hotelach i ośrodkach wczasowych
 • Stołówkach korporacyjnych, uniwersyteckich, szkolnych
 • Restauracjach i barach przydrożnych
 • Parkach rozrywki, centrach konferencyjnych, stadionach
 • Szpitalach i domach opieki
 • Kantynach wojskowych i zakładach karnych
 • Piekarniach, firmach cateringowych i garmażeryjnych
 • Supermarketach i centrach dystrybucji żywności
 • Statkach wycieczkowych, promach
 • Okazjonalnych kuchniach mobilnych
 • Nieruchomości zlokalizowanych na wyspach bądź trudno dostępnych rejonach np. schroniska górskie
 • Bazarach i targowiskach ( rybne/warzywno-owocowe)